Od 18. do 21. března jsme byli na veletrhu AMPER. Jedná se o největší veletrh obchodu ve střední a východní Evropě. AMPER je zaměřen na elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, komunikaci a na osvětlovací a bezpečnostní technologie.

19. března jsme se zúčastnili semináře, který byl organizován Česko-Tureckou smíšenou obchodní komorou (ČTSOK).Jako první na podiu vystoupila Eliška Rajchlová, která publiku poskytla informace o aktivitách ČTSOK. Mluvila také o rozdílech mezi českými a tureckými obchodními zvyky.

Poté slečna Rajchlová předala mikrofon Yalinu Yuregilovi, který promluvil jménem společnosti YeYe Consulting. Věnoval se tématu srovnání klíčových dat z ekonomického a sociálního prostředí České a Turecké republiky. Poté se přesunul k problematice exportu a importu, zmínil důležité informace a objem obchodu mezi těmito dvěma státy.Co je důležité; průmysly, které zahrnuje AMPER jsou významnou součástí obchodu mezi Českou republikou a Tureckem.Pan Yuregil pokračoval svou přednášku něčím rozdílným pro české businessmany: Jak jsou asociace, organizace a komory důležité v jejich vlastních průmyslech obchodního života. Přednášku zakončil možnostmi Turecka a „2023 cíly“ v těchto průmyslech.

Po Yalinu Yuregilovi přednášel Aleš Eppinger, který je předsedou výkonné rady, partnerem a vedoucím právního oddělení firmy Schaffer & Partner. Zmínil rozdíly v právním odvětví. Poté, co dokončil svoji řeč, přišel čas na otázky publika a jejich poznatky z probíhajícího byznysu v Turecku.

Účastníci semináře jsou v rozdílné fázi obchodování s Tureckem. Někteří mají kanceláře nebo distributory v Turecku už dlouho. Jiní zase zařadili Turecko na seznam nových destinací pro své budoucí plány.Po krátkých schůzkách jsme se rozhodli zorganizovat další meetingy za dva týdny. A tak pro nás skončil veletrh AMPER.

Více o AMPERU se od nás dozvíte v příštích týdnech.