Jak to děláme

Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.

Pro další informace : www.ctsok.eu

ZEMETO se specializuje na pomoc malým a středním podnikům (MSP), rozšířit své podnikání v Turecku, na Středním východě a v Africe.

Pro další informace : www.zemeto.com

ADABTE je mezinárodní a poradenská síť založená profesionály z různých zemí s bohatými zkušenostmi z importu a exportu s cílem pomoci společnostem vstoupit na mezinárodní trh co nejefektivnějším způsobem. Naše společnost pracuje s klienty z různých průmyslových odvětví, pomáhá jim zlepšovat celosvětový marketing a nákup a organizuje služební cesty do zahraničí.

Pro další informace : www.adabte.com

WePartner je to pravé řešení pro studium a rozvoj podnikatelských aktivit, které nabízejí kvalifikované partnerství řídit podnikání ve všech evropských zemích.

Pro další informace : www.wepartner.eu