Obchodní výměna Turecko – ČR – kapitola 10.

Mezi Českou republikou a Tureckem probíhá významná obchodní výměna. Turecko představuje pro Českou republiku významné odbytiště pro její produkty. Patří mezi top 20 jejích obchodních partnerů. Mezi lety 2005-2008 můžeme pozorovat, že vzájemný obchod trochu stagnoval a...
Celní unie Turecko-ČR – kapitola 9.

Celní unie Turecko-ČR – kapitola 9.

Celní unie je jedním z modelů ekonomické integrace a je založena na principu volného pohybu zboží. Zemědělství bylo z tohoto vztahu vyjmuto. CU je předstupněm vzniku společného trhu a zavazuje státy k implementaci společné obchodní politiky a jednotného celního...