Celní unie Turecko-ČR – kapitola 9.

Celní unie je jedním z modelů ekonomické integrace a je založena na principu volného pohybu zboží. Zemědělství bylo z tohoto vztahu vyjmuto. CU je předstupněm vzniku společného trhu a zavazuje státy k implementaci společné obchodní politiky a jednotného celního sazebníku.

číst více

Vývoj vztahů Turecka a EU – kapitola 7.

Vazby a vztahy mezi EU a Tureckem se začaly významněji rýsovat na konci padesátých let 20. století. Prvním konkrétním krokem, který započal formování vzájemných vazeb, byla žádost Turecka o přidružení do Evropského hospodářského společenství, které vzniklo pouhý jeden rok předtím v r. 1958 a vyšlo z Římských smluv.

číst více